Prijava na kontinuiranu edukaciju

Kako bi se uspešno prijavili za Inmedea simulator kontinuiranu edukaciju neophodno je da uneste Vaše osnovne podatke, као i dа odaberete jednog ili dva pacijenta. Pokraj imena svakog pacijenta naći ćete i kratak opis tegoba zbog kojih su hospitalizovani.

Kontinuirana on line edukacija na Inmedea simulatoru počinje 25.08.2016. i traje do 01.08.2017.

Kotizacija za licencu za rad na jednom odabranom pacijentu je 5000 dinara

Uplata se vrši na račun naše ordinacije, koji ćemo Vam poslati po obavljenoj prijavi. Po prijemu uplate na Vaš Email će stići korisničko ime i lozinka. Nakon završetka edukacije u sistemu će Vam biti ponuđeno da sami prijavite da ste završili odabrane pacijente, nakon čega ćemo Vam izdati zvanični sertifikat sa pripadajućim brojem bodova, 5 za jednog pacijenta i 10 za dva pacijenta, a u roku od nekoliko dana.

Za sve dodatne informacije molimo Vas da nas kontaktirate putem email-a, ili direktno pozivom kontakt osobe dr Slavice Vuković na broj 063/ 377- 042.

Nadamo se da ćete otkriti sve prednosti ovakvog načina edukacije i da ćete uživati radeći u jedinstvenoj virtuelnoj bolnici Inmedea Simulatoru!!!

Ime
Prezime
E-mail
Specijalizacija
Ustanova
Broj Licence
Kontakt telefon • nije obavezno uneti kontakt telefon
Izaberite pacijenta

Valid Contact Form