O ordinaciji
U ordinaciji se mogu obaviti dijagnostički pregledi i procedure kao i ambulanto lečenje pacijenata. Takođe je moguće zakazati i kućne posete za bolesnike koji nisu u mogućnosti da dodju do ordinacije.


Od pregleda u ordinaciji Spiridon izdvajamo:

 

Specijalistički pregled interniste sa EKG-om   Potrebna priprema:   
Preoperativni pregled   Potrebna priprema:   
Ultrazvučni pregled vrata   Potrebna priprema:   
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde   Potrebna priprema:   
Ultrazvučni pregled srca   Potrebna priprema:   
Ultrazvučni pregled dojki   Potrebna priprema:   
Ultrazvučni pregled abdomena i male karlice   Potrebna priprema:   
Ultrazvučni pregled prostate   Potrebna priprema:    
Ultrazvučni pregled površnih  struktura   Potrebna priprema:   
24 Časovni Holter EKG   Potrebna priprema:   
Color doppler krvnih sudova vrata   Potrebna priprema:   
Color doppler krvnih sudova ekstremiteta   Potrebna priprema:   
Endoskopski pregledi   Potrebna priprema:   
Alergološki pregled i testiranje   Potrebna priprema:  
Kućne posete  

Potrebna priprema:   
Veliki broj aktivnosti usmeren je ka preventivnom radu u smislu sistematskih i redovnih pregleda, savetovanja o pravilnoj ishrani, dijetalnim režimima u okviru određenih stanja i bolesti, adekvatnim fizičkim aktivnostima koje se individualno procenjuju i preporučuju.

 
nema specificne pripreme
neophodna i u dogovoru sa doktorom
neophodna i u dogovoru sa doktorom
nema specificne pripreme
nema specificne pripreme
nema specificne pripreme
nema specificne pripreme
ne mokriti sat i po pre pregleda
izbegavati tešku hranu i gazirane napitke na dan i pre pregleda kao i ne mokriti sat i po pre pregleda
pregled se preporučuje od prvog do desetog dana MC u rep. periodu
nije neophodna specijalna priprema
nije neophodna specijalna priprema
nije neophodna specijalna priprema
poneti predhodnu med. Dokumentaciju
poneti predhodnu med. Dokumentaciju