Kontinuirana Edukacija

Poštovane koleginice i kolege, sa velikim zadovoljstvom Vam predstavljemo Inmedea Simulator kao izvanrednu mogućnost on line edukacije!
Ovaj online program se već više godina koristi za kontinuiranu edukaciju lekara u Nemačkoj, a sada je već treću godinu dostupan i kod naszahvaljujuci Dr. Slavici Vukovic program je dostupan i nasim lekarima.

Ordinacija Spiridon je ovaj program prvi put akreditovala kod Zdravstvenog saveta Srbije  2010. godine. 100% učesnika našeg programa  koji su rešavali kliničke slučajeve u virtuelnoj bolnici  izrazili su želju da obradjuju nove pacijente . Ove godine je akreditovano čak 12 pacijenata na srpskom jeziku odlukom Zdravstvenog saveta od Avgusta 2016 godine

Svaki uspešno rešen slučaj donosi po 5 bodova. Rad sa akreditovanim pacijentima počinje 25.08.2016 . a traje do 01.08.2017.godine

Inmedea Simulator je virtuelna bolnica koju su osmislili stručnjaci nemačke kompanije Inmedea na inicijativu nemačkog Naučnog Instituta u cilju pripreme njihovih lekara za rad u specifičnim uslovima. Veb orijentisana, lako je dostupna na svakom mestu u bilo koje vreme. Zbog odličnih rezultata, program je dalje usavršavan i sada ova virtuelna bolnica ima preko 25 klinika sa oko 250 pacijenata.

Specifičnost ovog programa je da Vas tokom rada prati ekspert, koji će pomoći savetima o upotrebi samog sistema, kao i tokom obrade pacijenata.
Imate zaista neograničen pristup ovoj zanimljivoj platformi, tako da se nakon završenog slučaja i prikaza evaluacije dijagnostčkog dela i ordinirane terapije, Vi možete iznova vratiti svom pacijentu i uraditi ponovo ono što ste možda propustili prilikom prvog pregleda.

Priredili smo uputsvo za upotrebu, koje će Vam dodatno olakšati i onako već prilično jednostavno korišćenje ovog simulatora, a u saradnji sa kompanijom  Inmedea omogućili da besplatno obradite demo pacijenta  Ani Jovanović koja se nalazi na Neurologiji.
Pristup demo pacijentu je na  sajtu www.inmedea-simulator.net, a objašnjenje o načinu registracije i radu sa pacijentom pogledajte u polju  Demo kontinuirane edukacije.


Napomena: Rad na demo pacijentu ne donosi bodove.