O osnivaču

Dr. Slavica Vuković, rođena u Beogradu, gde je završila svoje osnovno i srednje obrazovanje. Nosilac je diplome doktora medicine Medicinskog fakulteta u Beogradu. Nakon završetka studija obavezni staž delom završava i u bolnicama u Zimbabveu. Specijalističke studije iz interne medicine sprovodi u okviru KBC Zemun i odličnim uspehom završava 1999. godine.
2000. godine stiče znanja i veštine iz ultrazvučne dijagnostike u eminentnoj bolnici Carica Joana u Sofiji (Bugarska), mentor Prof. Dr Nikola Gligorov
2001. godine osniva specijalističku ordinaciju interne medicine Spiridon u kojoj i danas radi.
Od 2009. godine je lekar od poverenja Ambasade Austrije u Beogradu
2008 i 2009. godine prolazii specijalne kurseve u Beču i Stajeru i upoznaje se sa prednostima korišćenja informacionih tehnologija i sistema u zdravstvu.
2010. godine prevodi i priprema program on lajn simulatora za doktore i farmaceute (virtuelna bolnica), koji je od strane Zdravstvenog saveta Srbije akreditovan kao program kontinuirane medicinske edukacije.